Rob

Quizmaster en -jury

Weet alle antwoorden

Ron

Kastelein

Speelt vaak mee in een team en weet veel van muziek

Xaviera

Barkoningin

Zorgt ervoor dat je niet omkomt van de dorst