Rob

Quizmaster en -jury, weet alle antwoorden

Ron

Kastelein, speelt vaak mee in een team en weet veel van muziek

Xaviera

Barkoningin, zorgt ervoor dat je niet omkomt van de dorst